Ondernemen is risico’s nemen

Waar men risico’s loopt, zullen deze risico’s zich ook wel eens openbaren. Een van de meest ingrijpende risico’s voor een ondernemer is het risico van een faillissement van zijn onderneming.

 

Deze website beoogt alle betrokkenen, zowel de ondernemer of onderneming in zwaar weer, de bestuurder van een failliete onderneming of een gedupeerde schuldeiser alle informatie te geven over het faillissement.

Ernst Butterman
^ Naar boven