Schuldsanering

Een ondernemer heeft veelal slechts oog voor één ding: ondernemen! Ook als de onderneming in financiële moeilijkheden verkeert, zit het in het ondernemersbloed om door te blijven modderen. Hij blijft vaak tegen beter weten in doorgaan en luistert vaak pas te laat naar zijn adviseurs. Het tij kan soms nog worden gekeerd, maar in de regel kan de onderneming slechts nog worden gered wanneer de ondernemer tijdig hulp inschakelt. Een aantal scenario’s zijn dan denkbaar.

 

Voor de ondernemer met een eenmanszaak of vennootschap onder firma (of commanditaire vennootschap) zal een faillissement leiden tot een persoonlijk faillissement van de ondernemer. Voor hem zou voorop moeten staan dat hij in privé van zijn schulden afkomt. Een faillissement voorkomen staat voorop, maar mocht een faillissement onvermijdelijk zijn, dan is het zaak dat hij daar schuldenvrij uitkomt. In beide gevallen kan een sanering door een surseance van betaling, minnelijk akkoord, een dwangakkoord (of faillissementsakkoord) of een WSNP (Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen) uitkomst bieden.

Voor de ondernemer die een onderneming drijft in een BV, NV of Stichting (of andere rechtsvorm) speelt veelal het behoud van de onderneming een rol. Het is goed denkbaar dat de BV, NV, of Stichting failliet gaat, maar dat de onderneming in een nieuwe entiteit kan worden voortgezet. De schulden blijven dan achter in de oude vennootschap of stichting. Voor de bestuurder is bij een dergelijke doorstart wel van belang dat er geen aansprakelijkheid op hemzelf of niet failliete groepsvennootschappen resteren of ontstaan. Het faillissementsrecht kent vele valkuilen en een doorstart vergt dan ook absoluut begeleiding en voorbereiding door een specialist. Buiten de doorstart kan ook het belang zijn gelegen om een faillissement te voorkomen. Daartoe staan ook de surseance van betaling, het minnelijk akkoord of het dwangakkoord de vennootschap of stichting ten dienste. Maar net als een doorstart dienen ook deze zorgvuldig en deskundig te worden voorbereid. Dat betekent dat een bestuurders van bedrijven in moeilijkheden tijdig aan de bel zullen moeten trekken.

Een veel voorkomende directie oorzaak van een faillissement is gelegen in de opzegging van het krediet door de bank. Veelal gebeurt dat terecht, maar opzegging van de financiering gebeurt regelmatig ook te vlug. Een ondernemer kan onder omstandigheden met succes optreden tegen een dergelijke kredietopzegging door de bank. Dat kan een faillissement voorkomen.

^ Naar boven