Opzegging financiering

De meeste faillissementen ontstaan door de opzegging van de financiering door de bank. Zonder liquiditeit gaat de onderneming failliet.

 

Banken hebben helaas te veel macht in Nederland. De financieringsovereenkomst voorziet in talloze mogelijkheden voor de bank om het krediet per ommegaande op te zeggen. Zo kan een bank bijvoorbeeld met onmiddelijke ingang het krediet opzeggen als zij ‘het vertrouwen in de ondernemer heeft verloren’, hetgeen toch een erg subjectief criterium is dat voor niemand meetbaar is. Het komt regelmatig voor dat een bank het krediet opzegt terwijl dit de onderneming onnodig schaadt.

 

Het staat een bank of andere financier in beginsel vrij om een financiering of krediet op te zeggen. De ernst van de financiële situatie bepaalt of die opzegging per direct effect heeft, of dat de bank een opzegtermijn heeft te hanteren. Zelfs al staat de financieringsovereenkomst opzegging van het krediet per direct toe, dan kunnen de bepalingen in deze financieringsovereenkomst soms toch opzij worden gezet ten gunste van de onderneming.
Onder omstandigheden kan een bank in een kort geding gedwongen worden door te blijven financieren omdat zij heeft opgezegd zonder een redelijke opzegtermijn te hanteren. De rechter zal in de regel de volgende criteria voor opzegging van een kredietovereenkomst volgen:

-

Indien deze criteria daartoe aanleiding geven, is het zinvol een kort geding te overwegen tegen een opzegging van de financiering tegen de bank. Dat kan de nodige lucht geven om op zoek te gaan naar een herfinanciering.

^ Naar boven